Biểu mẫu phiếu thu – phiếu chi – phiếu giao hàng – hóa đơn – Carbonless

400px CVI in gia re www.inrequa.com  Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuấtIn các loại ấn phẩm giấy Carbonless 1, 2,3,4,5 liên: Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu chi, Phiếu giao nhận hàng hóa, Phiếu bán hàng, phiều giao hàng,biên nhận
– Giấy Carbonless loại 1
– In máy Offset từ 1 đến 4 màu
– Đóng cuốn, chạy răng cưa
– In số thứ tự bằng máy Typo (hoặc đóng tay)
in bieu mau , in biểu mẫu , in phieu thu chi, in phieu xuat kho , in ấn , in offset , in giá rẻ, In phiếu thu . In phiếu chi

Bảng giá in phiếu thu, chi, giao hàng giá rẻ

In offset 1 màu đen, giấy For 70, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2000 đ/cuốn

A6 10x14cm
100 tờ/cuốn, số nhảy + 2000 đ/c
A5(15×20)cm

A4(21×30)cm

10 cuốn 15.000 đ 28.000 đ
20 cuốn 14.000 đ 27.000 đ
30 cuốn 13.000 đ 26.000 đ
40 cuốn 13.000 đ 25.000 đ
50 cuốn 12.000 đ 23.000 đ
100 cuốn 6500 đ/c 11.000 đ 20.000 đ
200 cuốn 6000 đ/c 10.500 đ 14.000 đ
500 cuốn 9.800 đ 12.500 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 2 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.500 đ/cuốn

A6 (10 x 14cm)
2 liên, 100 tờ/cuốn
in 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
A5 (14 x 20 cm)
2 liên, 100 tờ/cuốn
in 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
A4 (20 x 30 cm)
2 liên, 100 tờ/cuốn
in 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
10 cuốn 21.000 đ 40.000 đ/c
20 cuốn 19.000 đ 33.000 đ/c
30 cuốn 18.000 đ 33.000 đ/c
40 cuốn 18.000 đ 33.000 đ/c
50 cuốn 17.000 đ 31.000 đ
100 cuốn 16.000 đ 28.000 đ
200 cuốn 15.500 đ 27.000 đ
500 cuốn 15.000 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 3 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 2.800 đ/cuốn

7,8 x 10 cm

11,8 x 21 cm

14 x 20 cm

20 x 30 cm

10 cuốn 23.000 đ/c 28.000 đ/c 28.000 đ/c 56.000 đ/c
20 cuốn 17.500 đ/c 25.000 đ/c 25.000 đ/c 45.000 đ/c
30 cuốn 15.500 đ/c 24.000 đ/c 24.000 đ/c
40 cuốn 14.500 đ/c 24.000 đ/c 24.000 đ/c
50 cuốn 13.500 đ/c 22.000 đ/c 22.000 đ/c 43.000 đ/c
100 cuốn 12.000 đ/c 21.000 đ/c 21.000 đ/c 41.000 đ/c
200 cuốn 20.500 đ/c 37.000 đ/c
500 cuốn 15.000 đ/c

share small Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất