Bao thư

400 Bi thu Toyota 22x12 01 in gia re www.inrequa.com  Bao thưIn bao thư, bao lì xì giá rẻ với hình ảnh và logo riêng biệt nhằm thể hiện đẳng cấp và sự chuyên nghiệp cuả doanh nghiệp. In ấn bao thư với hình ảnh và logo riêng biệt nhằm thể hiện đẳng cấp và sự chuyên nghiệp cuả doanh nghiệp. Màu sắc đẹp chất liệu giấy cao cấp tuỳ chọn.
Bên cạnh đó, hầu hết các doanh nghiệp sử dụng bì thư nhưng một phần chiếc lược marketing. Khi bạn gửi thư cho khách hàng những tài liệu, thông tin, bao thư đẹp có thể tăng cường sự nổ lực và hình ảnh của thương hiệu bạn. Đồng thời nó sẽ hổ trợ tốt cho nội dung người đọc bên trong.
Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng phong bì thư như một phần chiến lược marketing. Khi bạn gửi cho những khách hàng những tài liệu, thông tin. Nó có thể tăng cường những nỗ lực và hình ảnh của thương hiệu của bạn. Nó sẽ bổ trợ tốt cho nội dung mà người nhận đọc được ở bên trong.Có rất nhiều loại phong bì với kích thước và hình dáng khác nhau.

in gia re, in gia re hcm, in gia re toan quoc, in nhanh gia re,B ao thư,phong bì, giá bao thư, giá phong bì, in bao thư, in ấn bao thư, in phong bì, in ấn phong bì, in nhanh bao thư, in nhanh phong bì, in bao thu gia re

Bao thư Nhỏ 12×22 cm, F80 – F00, in offset 4 màu 1 mặt, 3-4 ngày.

Bao thư có cửa sổ + 150 đ/cái, dán keo + 50 đ/cái

in 2 màu

in 4 màu không nền

in 4 màu có nền

1.000 cái 900 đ/ cái 1.100 đ/ cái 1.500 đ/cái
2.000 cái 650 đ/ cái 800 đ/ cái 1.000 đ/cái
3.000 cái 550 đ/ cái 650 đ/cái 800 đ/cái
4.000 cái 500 đ/ cái 600 đ/cái 700 đ/cái
5.000 cái 450 đ/ cái 500 đ/cái 600 đ/cái
10.000 cái 350 đ/ cái 390 đ/ cái 440 đ/cái

Bao thư 17 x 23 cm, F80 – F00, in offset 4 màu 1 mặt, 3-4 ngày.

Bao thư dán keo + 90 đ/cái

In 2 màu

in 4 màu không nền

in 4 màu có màu nền

1.000 cái 1.300 đ/cái 1.500 đ/cái 1.750 đ/cái
2.000 cái 800 đ/cái 1.000 đ/cái 1.350 đ/cái
3.000 cái 680 đ/cái 820 đ/cái 1.100 đ/cái
4.000 cái 600 đ/cái 720 đ/cái 950 đ/cái
5.000 cái 540 đ/cái 620 đ/cái 860 đ/cái
10.000 cái 350 đ/cái 500 đ/cái 570 đ/cái

Bao thư Lớn 25×35 cm, F80 – F100, in offset 4 màu 1 mặt, 3-4 ngày.
Bao thư dán keo + 140 đ/cái

2 màu

in 4 màu không nền

in 4 màu có nền

1.000 cái 1.500 đ/cái 1.800 đ/cái 2.500 đ/cái
2.000 cái 1.100 đ/cái 1.300 đ/cái 1.650 đ/cái
3.000 cái 970 đ/cái 1.100 đ/cái 1.500 đ/cái
4.000 cái 910 đ/cái 1.000 đ/cái 1.400 đ/cái
5.000 cái 860 đ/cái 960 đ/cái 1.300 đ/cái

1000 Bi thu Toyota 22x12 01 in gia re www.inrequa.com  Bao thư

 

400x400 bao li xi 01 in gia re www.inrequa.com  Bao thư

share small Bao thư